menu xo so
Hôm nay: Thứ năm ngày 1-6-2023
ket qua xo so hom nay

Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 799 797
G.2 614 100 703 884
G.3 957 140 507 969 758 481
KK 758 926 596 340 558 563 062 348
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 799, 797 40 1.000.000
G.2 614, 100, 703, 884 48 350.000
G.3 957, 140, 507, 969, 758, 481 71 210.000
G.KK 758, 926, 596, 340, 558, 563, 062, 348 106 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 1 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 1 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 1 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 14 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 291 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2636 40.000

Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 784 805
G.2 895 374 490 569
G.3 726 577 583 935 480 720
KK 439 583 605 818 320 063 906 486
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 784, 805 19 1.000.000
G.2 895, 374, 490, 569 66 350.000
G.3 726, 577, 583, 935, 480, 720 130 210.000
G.KK 439, 583, 605, 818, 320, 063, 906, 486 209 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 2 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 5 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 35 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 424 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3964 40.000

Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 173 403
G.2 774 780 796 099
G.3 139 241 740 511 976 893
KK 725 927 012 800 250 724 277 729
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 173, 403 67 1.000.000
G.2 774, 780, 796, 099 55 350.000
G.3 139, 241, 740, 511, 976, 893 128 210.000
G.KK 725, 927, 012, 800, 250, 724, 277, 729 88 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 2 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 6 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 30 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 345 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 3008 40.000

Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 014 964
G.2 933 244 410 730
G.3 091 329 797 358 905 551
KK 351 420 168 500 588 891 004 539
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 014, 964 28 1.000.000
G.2 933, 244, 410, 730 50 350.000
G.3 091, 329, 797, 358, 905, 551 80 210.000
G.KK 351, 420, 168, 500, 588, 891, 004, 539 110 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 3 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 1 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 20 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 234 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 2888 40.000

Xo so Max 3D - Kết quả xổ số điện toán XS Max 3D Vietlott

G.1 669 339
G.2 985 236 583 309
G.3 930 297 468 006 432 910
KK 999 742 825 895 998 395 388 472
Max3D
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
G.1 669, 339 38 1.000.000
G.2 985, 236, 583, 309 91 350.000
G.3 930, 297, 468, 006, 432, 910 138 210.000
G.KK 999, 742, 825, 895, 998, 395, 388, 472 191 100.000
Max3D+
G.1 Trùng 2 số G1 0 1.000.000.000
G.2 Trùng 2 số G2 0 40.000.000
G.3 Trùng 2 số G3 7 10.000.000
G.4 Trùng 2 số G.KK 7 5.000.000
G.5 Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK 51 1.000.000
G.6 Trùng 1 số G1 517 150.000
G.7 Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK 4371 40.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

1. Lịch mở thưởng

Max 3D quay số mở thưởng vào 18h00 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Trường hợp Vietlott thay đổi lịch quay số mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo cho người tham gia dự thưởng chậm nhất 5 ngày làm việc trước ngày có thay đổi.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số điện toán Max 3D gồm 3 loại: Max 3D cơ bản, Max 3D+

2.1 Max 3D cơ bản:

- Phát hành loại vé mệnh giá 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)

- Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 000 đến 9999)

- Gồm 4 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 số trúng giải.

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng Giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì theo đúng thứ tự các chữ số 350.000
G.3 Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng Giải Ba theo đúng thứ tự các chữ số 210.000
G.KK Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến khích theo đúng thứ tự các chữ số 100.000
2.2 Max 3D+

- Gồm 7 hạng giải và dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số có 3 chữ số cơ bản để xác định giải thưởng

- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, áp dụng với vé dự thưởng gồm hai số 3 chữ số khác nhau:

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
G.1 Trùng 2 số quay thưởng Giải Nhất 1.000.000.000
G.2 Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng Giải Nhì 40.000.000
G.3 Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng Giải Ba 10.000.000
G.4 Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng Giải Khuyến Khích 5.000.000
G.5 Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
G.6 Trùng 1 số quay thưởng Giải Nhất bất kỳ 150.000
G.7 Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000

- Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai số 3 chữ số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên.

len dau