menu xo so
Hôm nay: Thứ năm ngày 1-6-2023
ket qua xo so hom nay

Thống kê Loto từ 00 - 99 của XSMB và các Tỉnh

Các số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Số Lần xuất hiện
00
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1020
0% ( lượt)
01
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1024
0% ( lượt)
02
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1028
0% ( lượt)
03
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1032
0% ( lượt)
04
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1036
0% ( lượt)
05
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1040
0% ( lượt)
06
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1044
0% ( lượt)
07
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1048
0% ( lượt)
08
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1052
0% ( lượt)
09
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1056
0% ( lượt)
10
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1061
0% ( lượt)
11
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1065
0% ( lượt)
12
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1069
0% ( lượt)
13
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1073
0% ( lượt)
14
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1077
0% ( lượt)
15
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1081
0% ( lượt)
16
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1085
0% ( lượt)
17
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1089
0% ( lượt)
18
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1093
0% ( lượt)
19
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1097
0% ( lượt)
20
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1104
0% ( lượt)
21
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1108
0% ( lượt)
22
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1112
0% ( lượt)
23
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1116
0% ( lượt)
24
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1120
0% ( lượt)
25
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1124
0% ( lượt)
26
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1128
0% ( lượt)
27
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1132
0% ( lượt)
28
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1136
0% ( lượt)
29
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1140
0% ( lượt)
30
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1144
0% ( lượt)
31
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1148
0% ( lượt)
32
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1152
0% ( lượt)
33
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1156
0% ( lượt)
34
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1160
0% ( lượt)
35
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1164
0% ( lượt)
36
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1168
0% ( lượt)
37
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1172
0% ( lượt)
38
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1176
0% ( lượt)
39
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1180
0% ( lượt)
40
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1184
0% ( lượt)
41
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1188
0% ( lượt)
42
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1192
0% ( lượt)
43
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1196
0% ( lượt)
44
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1200
0% ( lượt)
45
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1204
0% ( lượt)
46
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1208
0% ( lượt)
47
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1212
0% ( lượt)
48
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1216
0% ( lượt)
49
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1220
0% ( lượt)
50
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1224
0% ( lượt)
51
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1228
0% ( lượt)
52
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1232
0% ( lượt)
53
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1236
0% ( lượt)
54
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1240
0% ( lượt)
55
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1244
0% ( lượt)
56
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1248
0% ( lượt)
57
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1252
0% ( lượt)
58
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1256
0% ( lượt)
59
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1260
0% ( lượt)
60
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1264
0% ( lượt)
61
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1268
0% ( lượt)
62
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1272
0% ( lượt)
63
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1276
0% ( lượt)
64
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1280
0% ( lượt)
65
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1284
0% ( lượt)
66
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1288
0% ( lượt)
67
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1292
0% ( lượt)
68
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1296
0% ( lượt)
69
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1300
0% ( lượt)
70
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1304
0% ( lượt)
71
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1308
0% ( lượt)
72
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1312
0% ( lượt)
73
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1316
0% ( lượt)
74
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1320
0% ( lượt)
75
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1324
0% ( lượt)
76
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1328
0% ( lượt)
77
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1332
0% ( lượt)
78
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1336
0% ( lượt)
79
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1340
0% ( lượt)
80
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1344
0% ( lượt)
81
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1348
0% ( lượt)
82
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1352
0% ( lượt)
83
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1356
0% ( lượt)
84
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1360
0% ()
85
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1364
0% ( lượt)
86
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1368
0% ( lượt)
87
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1372
0% ( lượt)
88
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1376
0% ( lượt)
89
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1380
0% ( lượt)
90
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1384
0% ( lượt)
91
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1388
0% ( lượt)
92
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1392
0% ( lượt)
93
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1396
0% ( lượt)
94
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1400
0% ( lượt)
95
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1404
0% ( lượt)
96
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1408
0% ( lượt)
97
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1412
0% ( lượt)
98
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1416
0% ( lượt)
99
Warning: Division by zero in /www/wwwroot/tructiepxoso.vn/content/category/thong-ke-00-99.php on line 1420
0% ( lượt)

>> Xem kết quả SXMB hôm nay

Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.

Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.

Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.

Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.

len dau