Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
16-01-2021
Đà Nẵng
4237
Quảng Ngãi
7261
Đắc Nông
3878
Thứ sáu
15-01-2021
Gia Lai
0978
Ninh Thuận
3640
Thứ năm
14-01-2021
Bình Định
7112
Quảng Trị
8148
Quảng Bình
2057
Thứ tư
13-01-2021
Đà Nẵng
5810
Khánh Hòa
8916
Thứ ba
12-01-2021
Đắc Lắc
7991
Quảng Nam
9136
Thứ hai
11-01-2021
Thừa Thiên Huế
8096
Phú Yên
2603
Chủ nhật
10-01-2021
Khánh Hòa
8121
Kon Tum
9722
Thứ bảy
09-01-2021
Đà Nẵng
2210
Quảng Ngãi
3881
Đắc Nông
2962
Thứ sáu
08-01-2021
Gia Lai
4318
Ninh Thuận
0602
Thứ năm
07-01-2021
Bình Định
7336
Quảng Trị
7221
Quảng Bình
1954
Thứ tư
06-01-2021
Đà Nẵng
8101
Khánh Hòa
5023
Thứ ba
05-01-2021
Đắc Lắc
3948
Quảng Nam
9052
Thứ hai
04-01-2021
Thừa Thiên Huế
7064
Phú Yên
4582
Chủ nhật
03-01-2021
Khánh Hòa
4264
Kon Tum
2620
Thứ sáu
01-01-2021
Gia Lai
0642
Ninh Thuận
1102
Thứ năm
31-12-2020
Bình Định
3956
Quảng Trị
3987
Quảng Bình
0716
Thứ tư
30-12-2020
Đà Nẵng
5910
Khánh Hòa
3116
Thứ ba
29-12-2020
Đắc Lắc
4603
Quảng Nam
7953
Thứ hai
28-12-2020
Thừa Thiên Huế
8780
Phú Yên
9246
Chủ nhật
27-12-2020
Khánh Hòa
1682
Kon Tum
2400
Thứ bảy
26-12-2020
Đà Nẵng
1539
Quảng Ngãi
2823
Đắc Nông
2444
Thứ sáu
25-12-2020
Gia Lai
3095
Ninh Thuận
2611
Thứ năm
24-12-2020
Bình Định
3374
Quảng Trị
4500
Quảng Bình
5238
Thứ tư
23-12-2020
Đà Nẵng
2989
Khánh Hòa
4596
Thứ ba
22-12-2020
Đắc Lắc
0250
Quảng Nam
0218
Thứ hai
21-12-2020
Thừa Thiên Huế
3185
Phú Yên
1385
Chủ nhật
20-12-2020
Khánh Hòa
2166
Kon Tum
2889
Thứ bảy
19-12-2020
Đà Nẵng
8784
Quảng Ngãi
6536
Đắc Nông
2671
Thứ sáu
18-12-2020
Gia Lai
8664
Ninh Thuận
7935
Thứ năm
17-12-2020
Bình Định
9861
Quảng Trị
3531
Quảng Bình
4018
Thứ tư
16-12-2020
Đà Nẵng
3389
Khánh Hòa
3182
Thứ ba
15-12-2020
Đắc Lắc
3516
Quảng Nam
3050
Thứ hai
14-12-2020
Thừa Thiên Huế
1640
Phú Yên
0039
Chủ nhật
13-12-2020
Khánh Hòa
4973
Kon Tum
0275
Thứ bảy
12-12-2020
Đà Nẵng
0731
Quảng Ngãi
4658
Đắc Nông
6377
Thứ sáu
11-12-2020
Gia Lai
3893
Ninh Thuận
8435
Thứ năm
10-12-2020
Bình Định
4547
Quảng Trị
3426
Quảng Bình
6040
Thứ tư
09-12-2020
Đà Nẵng
5290
Khánh Hòa
6852
Thứ ba
08-12-2020
Đắc Lắc
0432
Quảng Nam
5817
Thứ hai
07-12-2020
Thừa Thiên Huế
5811
Phú Yên
7729
Chủ nhật
06-12-2020
Khánh Hòa
2228
Kon Tum
0896
Thứ bảy
05-12-2020
Đà Nẵng
3123
Quảng Ngãi
3370
Đắc Nông
2686
Thứ sáu
04-12-2020
Gia Lai
0859
Ninh Thuận
3778
Thứ năm
03-12-2020
Bình Định
7615
Quảng Trị
9462
Quảng Bình
1166
Thứ tư
02-12-2020
Đà Nẵng
7827
Khánh Hòa
0465
Thứ ba
01-12-2020
Đắc Lắc
6644
Quảng Nam
1974
Thứ hai
30-11-2020
Thừa Thiên Huế
9431
Phú Yên
5578
Chủ nhật
29-11-2020
Khánh Hòa
9348
Kon Tum
9072
Thứ bảy
28-11-2020
Đà Nẵng
4220
Quảng Ngãi
5586
Đắc Nông
6602
Thứ sáu
27-11-2020
Gia Lai
5141
Ninh Thuận
6850
Thứ năm
26-11-2020
Bình Định
0362
Quảng Trị
2281
Quảng Bình
1153
Thứ tư
25-11-2020
Đà Nẵng
4466
Khánh Hòa
2044
Thứ ba
24-11-2020
Đắc Lắc
7355
Quảng Nam
1719
Thứ hai
23-11-2020
Thừa Thiên Huế
6298
Phú Yên
7767
Chủ nhật
22-11-2020
Khánh Hòa
4000
Kon Tum
2282
Thứ bảy
21-11-2020
Đà Nẵng
4694
Quảng Ngãi
6020
Đắc Nông
2005
Thứ sáu
20-11-2020
Gia Lai
6925
Ninh Thuận
9418
Thứ năm
19-11-2020
Bình Định
0685
Quảng Trị
1265
Quảng Bình
3888
Thứ tư
18-11-2020
Đà Nẵng
8915
Khánh Hòa
3998
Thứ ba
17-11-2020
Đắc Lắc
6771
Quảng Nam
3824
Thứ hai
16-11-2020
Thừa Thiên Huế
5314
Phú Yên
5365
Chủ nhật
15-11-2020
Khánh Hòa
2132
Kon Tum
2928
Thứ bảy
14-11-2020
Đà Nẵng
3869
Quảng Ngãi
9091
Đắc Nông
1868
Thứ sáu
13-11-2020
Gia Lai
9821
Ninh Thuận
4358
Thứ năm
12-11-2020
Bình Định
7924
Quảng Trị
8740
Quảng Bình
5213
Thứ tư
11-11-2020
Đà Nẵng
6502
Khánh Hòa
4511
Thứ ba
10-11-2020
Đắc Lắc
8797
Quảng Nam
9299
Thứ hai
09-11-2020
Thừa Thiên Huế
3701
Phú Yên
7528
Chủ nhật
08-11-2020
Khánh Hòa
1499
Kon Tum
4322
Thứ bảy
07-11-2020
Đà Nẵng
1075
Quảng Ngãi
8945
Đắc Nông
9783
Thứ sáu
06-11-2020
Gia Lai
3702
Ninh Thuận
9130
Thứ năm
05-11-2020
Bình Định
4459
Quảng Trị
5567
Quảng Bình
5857
Thứ tư
04-11-2020
Đà Nẵng
9086
Khánh Hòa
3190
Thứ ba
03-11-2020
Đắc Lắc
9209
Quảng Nam
0550
Thứ hai
02-11-2020
Thừa Thiên Huế
5640
Phú Yên
2444
Chủ nhật
01-11-2020
Khánh Hòa
5194
Kon Tum
8505
Thứ bảy
31-10-2020
Đắc Nông
4570
Quảng Ngãi
9150
Đà Nẵng
8880
Thứ sáu
30-10-2020
Gia Lai
2382
Ninh Thuận
4299
Thứ năm
29-10-2020
Bình Định
2987
Quảng Trị
1361
Quảng Bình
0297
Thứ tư
28-10-2020
Đà Nẵng
9938
Khánh Hòa
5181
Thứ ba
27-10-2020
Đắc Lắc
3918
Quảng Nam
5050
Thứ hai
26-10-2020
Thừa Thiên Huế
0629
Phú Yên
0697
Chủ nhật
25-10-2020
Khánh Hòa
5915
Kon Tum
4733
Thứ bảy
24-10-2020
Đà Nẵng
6289
Quảng Ngãi
4897
Đắc Nông
2771
Thứ sáu
23-10-2020
Gia Lai
5821
Ninh Thuận
2942
Thứ năm
22-10-2020
Bình Định
2795
Quảng Trị
4871
Quảng Bình
8019
Thứ tư
21-10-2020
Đà Nẵng
3561
Khánh Hòa
7405
Thứ ba
20-10-2020
Đắc Lắc
7380
Quảng Nam
1939
Thứ hai
19-10-2020
Thừa Thiên Huế
7136
Phú Yên
5441
Chủ nhật
18-10-2020
Khánh Hòa
2360
Kon Tum
6746
Thứ bảy
17-10-2020
Đà Nẵng
9280
Quảng Ngãi
4254
Đắc Nông
9527
Thứ sáu
16-10-2020
Gia Lai
5817
Ninh Thuận
5012
Thứ năm
15-10-2020
Bình Định
4627
Quảng Trị
7526
Quảng Bình
0619
Thứ tư
14-10-2020
Đà Nẵng
2384
Khánh Hòa
7311
Thứ ba
13-10-2020
Đắc Lắc
4370
Quảng Nam
7145
Thứ hai
12-10-2020
Thừa Thiên Huế
1104
Phú Yên
1793
Chủ nhật
11-10-2020
Khánh Hòa
0557
Kon Tum
0639
Thứ bảy
10-10-2020
Đà Nẵng
6989
Quảng Ngãi
0310
Đắc Nông
0526
Thứ sáu
09-10-2020
Gia Lai
7092
Ninh Thuận
5430
Thứ năm
08-10-2020
Bình Định
4303
Quảng Trị
1206
Quảng Bình
4916
Thứ tư
07-10-2020
Đà Nẵng
4922
Khánh Hòa
5788
Thứ ba
06-10-2020
Đắc Lắc
9262
Quảng Nam
4064
Thứ hai
05-10-2020
Thừa Thiên Huế
6292
Phú Yên
3296
Chủ nhật
04-10-2020
Khánh Hòa
2270
Kon Tum
5451
Thứ bảy
03-10-2020
Đà Nẵng
3379
Quảng Ngãi
5273
Đắc Nông
0913
Thứ sáu
02-10-2020
Gia Lai
3299
Ninh Thuận
4862
Thứ năm
01-10-2020
Bình Định
8748
Quảng Trị
0572
Quảng Bình
8430
Thứ tư
30-09-2020
Đà Nẵng
3524
Khánh Hòa
1658
Thứ ba
29-09-2020
Đắc Lắc
9217
Quảng Nam
9078
Thứ hai
28-09-2020
Thừa Thiên Huế
1760
Phú Yên
0336
Chủ nhật
27-09-2020
Khánh Hòa
5995
Kon Tum
8235
Thứ bảy
26-09-2020
Đà Nẵng
0748
Quảng Ngãi
7959
Đắc Nông
3964
Thứ sáu
25-09-2020
Gia Lai
7688
Ninh Thuận
9925
Thứ năm
24-09-2020
Bình Định
4205
Quảng Trị
1342
Quảng Bình
2867
Thứ tư
23-09-2020
Đà Nẵng
5334
Khánh Hòa
9321
Thứ ba
22-09-2020
Đắc Lắc
3491
Quảng Nam
2815
Thứ hai
21-09-2020
Thừa Thiên Huế
2299
Phú Yên
2818
Chủ nhật
20-09-2020
Khánh Hòa
8903
Kon Tum
5165
Thứ bảy
19-09-2020
Đà Nẵng
7332
Quảng Ngãi
9860
Đắc Nông
5561
Thứ sáu
18-09-2020
Gia Lai
7920
Ninh Thuận
9644
Thứ năm
17-09-2020
Bình Định
9611
Quảng Trị
8400
Quảng Bình
7646

Giới thiệu bảng số đầu đuôi miền trung:

Sớ đầu đuôi MT tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.

Cách xem thống kê đầu đuôi miền trung

Mỗi trang sớ đầu đuôi Miền Trung tập hợp kết quả trong 30 ngày theo thứ tự từ ngày gần nhất với 3 cột:

- Cột 1: Ngày mở thưởng là bao nhiêu? Được sắp xếp theo các thứ từ thứ hai cho tới chủ nhật và bên dưới là ngày tương ứng gần nhất.

- Cột 2: Kết quả giải 8 và 2 số cuối giải đặc biệt của từng tỉnh thành mở thưởng ngày hôm đó.

Kết quả sớ đầu đuôi xổ số miền trung sẽ xuất hiện ngay khi có kết quả mở thưởng sau 17h30p hàng ngày.

Hiệu quả của việc theo dõi xổ số MT đầu đuôi hàng ngày:

Xem sớ đầu đuôi Miền Trung từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật của nhiều tuần một cách đơn giản và dễ nhìn nhất, điều này rất có lợi cho việc dựa vào đó để dự đoán các cặp lô tô của các tỉnh mở thưởng vào các kì tiếp theo.

Xem lịch hôm nay

Chủ nhật, Ngày 17 Tháng 01 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031