Thiết kế web xổ số

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ bảy
21-05-2022
Đà Nẵng
6326
Quảng Ngãi
5711
Đắc Nông
7947
Thứ bảy
14-05-2022
Đà Nẵng
5693
Quảng Ngãi
6846
Đắc Nông
7120
Thứ bảy
07-05-2022
Đà Nẵng
0869
Quảng Ngãi
5225
Đắc Nông
6127
Thứ bảy
30-04-2022
Đà Nẵng
0459
Quảng Ngãi
7353
Đắc Nông
6488
Thứ bảy
16-04-2022
Đà Nẵng
3353
Quảng Ngãi
2043
Đắc Nông
7125
Thứ bảy
19-03-2022
Đà Nẵng
6982
Quảng Ngãi
4971
Đắc Nông
0621
Thứ bảy
12-03-2022
Đà Nẵng
7475
Quảng Ngãi
4024
Đắc Nông
9898
Thứ bảy
05-03-2022
Đà Nẵng
1440
Quảng Ngãi
9478
Đắc Nông
4985
Thứ bảy
26-02-2022
Đà Nẵng
5828
Quảng Ngãi
7551
Đắc Nông
6759
Thứ bảy
19-02-2022
Đà Nẵng
9773
Quảng Ngãi
8694
Đắc Nông
9957
Thứ bảy
12-02-2022
Đà Nẵng
1661
Quảng Ngãi
6589
Đắc Nông
7052
Thứ bảy
05-02-2022
Đà Nẵng
2511
Quảng Ngãi
8394
Đắc Nông
7894
Thứ bảy
29-01-2022
Đà Nẵng
5551
Quảng Ngãi
1465
Đắc Nông
0644
Thứ bảy
22-01-2022
Đà Nẵng
0342
Quảng Ngãi
5918
Đắc Nông
1392
Thứ bảy
15-01-2022
Đà Nẵng
1800
Quảng Ngãi
9047
Đắc Nông
8638
Thứ bảy
08-01-2022
Đà Nẵng
1722
Quảng Ngãi
7908
Đắc Nông
1833
Thứ bảy
01-01-2022
Đà Nẵng
6856
Quảng Ngãi
1664
Đắc Nông
5108
Thứ bảy
25-12-2021
Đà Nẵng
6420
Quảng Ngãi
7203
Đắc Nông
6868
Thứ bảy
18-12-2021
Đà Nẵng
0037
Quảng Ngãi
3326
Đắc Nông
7746
Thứ bảy
11-12-2021
Đà Nẵng
0665
Quảng Ngãi
8728
Đắc Nông
8096
Thứ bảy
04-12-2021
Đà Nẵng
6405
Quảng Ngãi
2281
Đắc Nông
2603
Thứ bảy
27-11-2021
Đà Nẵng
9455
Quảng Ngãi
8829
Đắc Nông
1256
Thứ bảy
13-11-2021
Đà Nẵng
4586
Quảng Ngãi
3450
Đắc Nông
0857
Thứ bảy
06-11-2021
Đà Nẵng
5868
Quảng Ngãi
9962
Đắc Nông
7508
Thứ bảy
23-10-2021
Đà Nẵng
9347
Quảng Ngãi
5477
Đắc Nông
0007
Thứ bảy
16-10-2021
Đà Nẵng
2065
Quảng Ngãi
4720
Đắc Nông
2307
Thứ bảy
09-10-2021
Đà Nẵng
8896
Quảng Ngãi
9131
Đắc Nông
1166
Thứ bảy
02-10-2021
Đà Nẵng
8514
Quảng Ngãi
9810
Đắc Nông
0336
Thứ bảy
25-09-2021
Đà Nẵng
7254
Quảng Ngãi
4972
Đắc Nông
5292
Thứ bảy
18-09-2021
Đà Nẵng
8002
Quảng Ngãi
4957
Đắc Nông
9699
Thứ bảy
11-09-2021
Đà Nẵng
3037
Quảng Ngãi
6305
Đắc Nông
3333
Thứ bảy
04-09-2021
Đà Nẵng
7460
Quảng Ngãi
Đắc Nông
9583
Thứ bảy
21-08-2021
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
4870
Đắc Nông
1208
Thứ bảy
14-08-2021
Đà Nẵng
3218
Quảng Ngãi
3989
Đắc Nông
9738
Thứ bảy
24-07-2021
Đà Nẵng
6598
Quảng Ngãi
2729
Đắc Nông
6513
Thứ bảy
17-07-2021
Đà Nẵng
7583
Quảng Ngãi
3097
Đắc Nông
3814
Thứ bảy
10-07-2021
Đà Nẵng
5879
Quảng Ngãi
2725
Đắc Nông
7087
Thứ bảy
03-07-2021
Đà Nẵng
0051
Quảng Ngãi
3747
Đắc Nông
4165
Thứ bảy
26-06-2021
Đà Nẵng
5767
Quảng Ngãi
5286
Đắc Nông
8003
Thứ bảy
19-06-2021
Đà Nẵng
6717
Quảng Ngãi
3097
Đắc Nông
3158
Thứ bảy
12-06-2021
Đà Nẵng
9360
Quảng Ngãi
2838
Đắc Nông
6328
Thứ bảy
05-06-2021
Đà Nẵng
1115
Quảng Ngãi
3824
Đắc Nông
5473
Thứ bảy
29-05-2021
Đà Nẵng
5724
Quảng Ngãi
6628
Đắc Nông
8699
Thứ bảy
22-05-2021
Đà Nẵng
8101
Quảng Ngãi
9039
Đắc Nông
5670
Thứ bảy
15-05-2021
Đà Nẵng
1116
Quảng Ngãi
2110
Đắc Nông
2081
Thứ bảy
08-05-2021
Đà Nẵng
2416
Quảng Ngãi
2159
Đắc Nông
8257
Thứ bảy
01-05-2021
Đà Nẵng
5327
Quảng Ngãi
6501
Đắc Nông
2261
Thứ bảy
24-04-2021
Đà Nẵng
8765
Quảng Ngãi
1563
Đắc Nông
8015
Thứ bảy
17-04-2021
Đà Nẵng
1991
Quảng Ngãi
5363
Đắc Nông
6560
Thứ bảy
10-04-2021
Đà Nẵng
5201
Quảng Ngãi
8057
Đắc Nông
9771
Thứ bảy
03-04-2021
Đà Nẵng
3932
Quảng Ngãi
0039
Đắc Nông
9969
Thứ bảy
27-03-2021
Đà Nẵng
9069
Quảng Ngãi
6389
Đắc Nông
5658
Thứ bảy
20-03-2021
Đà Nẵng
2744
Quảng Ngãi
5466
Đắc Nông
2211
Thứ bảy
13-03-2021
Đà Nẵng
0357
Quảng Ngãi
8899
Đắc Nông
2853
Thứ bảy
06-03-2021
Đà Nẵng
5650
Quảng Ngãi
3145
Đắc Nông
9614
Thứ bảy
27-02-2021
Đà Nẵng
7685
Quảng Ngãi
8360
Đắc Nông
2251
Thứ bảy
20-02-2021
Đà Nẵng
0202
Quảng Ngãi
5251
Đắc Nông
9088
Thứ bảy
13-02-2021
Đà Nẵng
4891
Quảng Ngãi
0273
Đắc Nông
1411
Thứ bảy
06-02-2021
Đà Nẵng
9602
Quảng Ngãi
1860
Đắc Nông
3137
Thứ bảy
30-01-2021
Đà Nẵng
1313
Quảng Ngãi
9186
Đắc Nông
1082
Thứ bảy
23-01-2021
Đà Nẵng
8182
Quảng Ngãi
3668
Đắc Nông
2584
Thứ bảy
16-01-2021
Đà Nẵng
4237
Quảng Ngãi
7261
Đắc Nông
3878
Thứ bảy
09-01-2021
Đà Nẵng
2210
Quảng Ngãi
3881
Đắc Nông
2962
Thứ bảy
26-12-2020
Đà Nẵng
1539
Quảng Ngãi
2823
Đắc Nông
2444
Thứ bảy
19-12-2020
Đà Nẵng
8784
Quảng Ngãi
6536
Đắc Nông
2671
Thứ bảy
12-12-2020
Đà Nẵng
0731
Quảng Ngãi
4658
Đắc Nông
6377
Thứ bảy
05-12-2020
Đà Nẵng
3123
Quảng Ngãi
3370
Đắc Nông
2686
Thứ bảy
28-11-2020
Đà Nẵng
4220
Quảng Ngãi
5586
Đắc Nông
6602
Thứ bảy
21-11-2020
Đà Nẵng
4694
Quảng Ngãi
6020
Đắc Nông
2005
Thứ bảy
14-11-2020
Đà Nẵng
3869
Quảng Ngãi
9091
Đắc Nông
1868
Thứ bảy
07-11-2020
Đà Nẵng
1075
Quảng Ngãi
8945
Đắc Nông
9783
Thứ bảy
31-10-2020
Đắc Nông
4570
Quảng Ngãi
9150
Đà Nẵng
8880
Thứ bảy
24-10-2020
Đà Nẵng
6289
Quảng Ngãi
4897
Đắc Nông
2771
Thứ bảy
17-10-2020
Đà Nẵng
9280
Quảng Ngãi
4254
Đắc Nông
9527
Thứ bảy
10-10-2020
Đà Nẵng
6989
Quảng Ngãi
0310
Đắc Nông
0526
Thứ bảy
03-10-2020
Đà Nẵng
3379
Quảng Ngãi
5273
Đắc Nông
0913
Thứ bảy
26-09-2020
Đà Nẵng
0748
Quảng Ngãi
7959
Đắc Nông
3964
Thứ bảy
19-09-2020
Đà Nẵng
7332
Quảng Ngãi
9860
Đắc Nông
5561
Bình luận
Bình luận đã được thêm!

Giới thiệu bảng số đầu đuôi miền trung:

Sớ đầu đuôi MT tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của các đài miền Trung.

Cách xem thống kê đầu đuôi miền trung

Mỗi trang sớ đầu đuôi Miền Trung tập hợp kết quả trong 30 ngày theo thứ tự từ ngày gần nhất với 3 cột:

- Cột 1: Ngày mở thưởng là bao nhiêu? Được sắp xếp theo các thứ từ thứ hai cho tới chủ nhật và bên dưới là ngày tương ứng gần nhất.

- Cột 2: Kết quả giải 8 và 2 số cuối giải đặc biệt của từng tỉnh thành mở thưởng ngày hôm đó.

Kết quả sớ đầu đuôi xổ số miền trung sẽ xuất hiện ngay khi có kết quả mở thưởng sau 17h30p hàng ngày.

Hiệu quả của việc theo dõi xổ số MT đầu đuôi hàng ngày:

Xem sớ đầu đuôi Miền Trung từ thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật của nhiều tuần một cách đơn giản và dễ nhìn nhất, điều này rất có lợi cho việc dựa vào đó để dự đoán các cặp lô tô của các tỉnh mở thưởng vào các kì tiếp theo.

Xem lịch hôm nay

Thứ hai, Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

Copyright © 2002 by Trực Tiếp Xổ Số VN - Xem trực tiếp XSMB hôm nay - Site Map