Xổ số miền Trung ngày 10-04-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 10-04-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
52
80
97
G7
835
405
078
G6
9902
4970
1129
8503
3463
7140
7410
3117
0968
G5
2076
4575
5393
G4
13444
23727
04826
57789
07987
67572
91431
26610
70538
39072
37054
60557
55406
87448
04661
17189
42609
89656
64472
97925
54191
G3
03163
97956
98327
22643
31522
46040
G2
93324
92314
34745
G1
22077
92588
81963
ĐB
085401
567457
233971
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 01 - 02 06 - 03 - 05 09
1 14 - 10 10 - 17
2 24 - 26 - 27 - 29 27 22 - 25
3 31 - 35 38
4 44 43 - 40 - 48 45 - 40
5 56 - 52 57 - 54 - 57 56
6 63 63 63 - 61 - 68
7 77 - 70 - 72 - 76 72 - 75 71 - 72 - 78
8 89 - 87 88 - 80 89
9 91 - 93 - 97
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 70 10 - 40 - 80 40 - 10
1 01 - 31 71 - 61 - 91
2 72 - 02 - 52 72 22 - 72
3 63 43 - 03 - 63 63 - 93
4 24 - 44 14 - 54
5 35 75 - 05 45 - 25
6 56 - 26 - 76 06 56
7 77 - 27 - 87 57 - 27 - 57 17 - 97
8 88 - 38 - 48 68 - 78
9 89 - 29 89 - 09

Xổ số miền Trung ngày 03-04-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 03-04-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
39
00
99
G7
354
647
826
G6
6144
2745
7767
9971
2947
6823
0233
1133
3439
G5
9558
7789
8069
G4
04245
65021
06260
31049
57996
07555
04285
22944
73159
90368
66714
95274
18990
95321
91814
04571
19319
37890
41729
85097
63153
G3
78977
78314
80957
70573
65868
19942
G2
26174
39171
39507
G1
32380
91312
73691
ĐB
045532
487039
901969
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 00 07
1 14 12 - 14 14 - 19
2 21 21 - 23 29 - 26
3 32 - 39 39 33 - 33 - 39
4 45 - 44 - 45 - 49 44 - 47 - 47 42
5 55 - 54 - 58 57 - 59 53
6 60 - 67 68 69 - 68 - 69
7 74 - 77 71 - 71 - 73 - 74 71
8 80 - 85 89
9 96 90 91 - 90 - 97 - 99
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 80 - 60 90 - 00 90
1 21 71 - 21 - 71 91 - 71
2 32 12 42
3 73 - 23 53 - 33 - 33
4 74 - 14 - 44 - 54 44 - 14 - 74 14
5 45 - 45 - 55 - 85
6 96 26
7 77 - 67 57 - 47 - 47 07 - 97
8 58 68 68
9 49 - 39 39 - 59 - 89 69 - 19 - 29 - 39 - 69 - 99

Xổ số miền Trung ngày 27-03-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 27-03-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
90
63
56
G7
357
974
281
G6
2778
1869
2363
3281
4812
4096
7611
3132
0552
G5
2384
0112
4476
G4
71363
78033
84771
30850
04434
40940
94577
18900
38079
43904
06954
63597
59066
63454
10297
99874
66682
04004
09671
83958
62245
G3
55378
57219
38718
42626
09945
01467
G2
02933
62502
69999
G1
60686
64142
40709
ĐB
122369
443589
363858
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 02 - 00 - 04 09 - 04
1 19 18 - 12 - 12 11
2 26
3 33 - 33 - 34 32
4 40 42 45 - 45
5 50 - 57 54 - 54 58 - 52 - 56 - 58
6 69 - 63 - 63 - 69 66 - 63 67
7 78 - 71 - 77 - 78 79 - 74 74 - 71 - 76
8 86 - 84 89 - 81 82 - 81
9 90 97 - 96 99 - 97
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 50 - 40 - 90 00
1 71 81 71 - 11 - 81
2 42 - 02 - 12 - 12 82 - 32 - 52
3 33 - 33 - 63 - 63 63
4 34 - 84 04 - 54 - 54 - 74 74 - 04
5 45 - 45
6 86 26 - 66 - 96 76 - 56
7 77 - 57 97 67 - 97
8 78 - 78 18 58 - 58
9 69 - 19 - 69 89 - 79 09 - 99

Xổ số miền Trung ngày 20-03-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 20-03-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
27
54
22
G7
573
526
095
G6
4370
5931
6205
8221
5240
5741
6576
9117
7276
G5
1785
2920
6322
G4
94019
71991
37456
35163
83473
24944
64769
39551
59438
59117
25996
88744
67740
98700
84951
02777
16349
24429
37978
87096
35318
G3
25900
23402
61852
18923
52151
54052
G2
77725
08950
96865
G1
88439
44229
11866
ĐB
446544
762966
217711
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 00 - 02 - 05 00
1 19 17 11 - 17 - 18
2 25 - 27 29 - 20 - 21 - 23 - 26 29 - 22 - 22
3 39 - 31 38
4 44 - 44 44 - 40 - 40 - 41 49
5 56 50 - 51 - 52 - 54 51 - 51 - 52
6 63 - 69 66 66 - 65
7 73 - 70 - 73 77 - 76 - 76 - 78
8 85
9 91 96 96 - 95
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 00 - 70 50 - 00 - 20 - 40 - 40
1 91 - 31 51 - 21 - 41 11 - 51 - 51
2 02 52 52 - 22 - 22
3 63 - 73 - 73 23
4 44 - 44 44 - 54
5 25 - 05 - 85 65 - 95
6 56 66 - 26 - 96 66 - 76 - 76 - 96
7 27 17 77 - 17
8 38 78 - 18
9 39 - 19 - 69 29 49 - 29

Xổ số miền Trung ngày 13-03-2021

XSMT » XSMT Thứ bảy » XSMT 13-03-2021
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8
03
88
28
G7
439
370
828
G6
2799
2249
0601
8204
1763
3025
0828
2919
6432
G5
5797
7267
0658
G4
11665
41206
13989
26124
79903
44176
52164
42455
98429
14679
81018
80265
82831
58121
68452
73293
41831
52378
70098
70651
75456
G3
24443
77719
59096
38559
26192
79190
G2
25329
89190
66542
G1
59821
64383
17479
ĐB
405857
666599
772453
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 06 - 01 - 03 - 03 04
1 19 18 19
2 21 - 24 - 29 29 - 21 - 25 28 - 28 - 28
3 39 31 31 - 32
4 43 - 49 42
5 57 59 - 55 53 - 51 - 52 - 56 - 58
6 65 - 64 65 - 63 - 67
7 76 79 - 70 79 - 78
8 89 83 - 88
9 97 - 99 99 - 90 - 96 92 - 90 - 93 - 98
Đuôi Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 90 - 70 90
1 21 - 01 31 - 21 31 - 51
2 42 - 32 - 52 - 92
3 43 - 03 - 03 83 - 63 53 - 93
4 24 - 64 04
5 65 55 - 25 - 65
6 06 - 76 96 56
7 57 - 97 67
8 18 - 88 78 - 28 - 28 - 28 - 58 - 98
9 29 - 19 - 39 - 49 - 89 - 99 99 - 29 - 59 - 79 79 - 19
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012