Xổ số miền Trung ngày 08-04-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 08-04-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
72
71
20
G7
468
697
299
G6
4167
2250
7415
9415
5412
9455
3780
6463
0610
G5
1586
6684
9276
G4
92967
41543
79935
32333
26431
59447
24729
72515
88610
12312
36225
61181
39266
36854
44277
61792
90304
68261
99135
71435
49587
G3
79520
07678
00769
80879
22308
35386
G2
25906
28204
89586
G1
53860
90614
23694
ĐB
418531
783287
023147
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06 04 08 - 04
1 15 14 - 10 - 12 - 12 - 15 - 15 10
2 20 - 29 25 20
3 31 - 31 - 33 - 35 35 - 35
4 43 - 47 47
5 50 54 - 55
6 60 - 67 - 67 - 68 69 - 66 61 - 63
7 78 - 72 79 - 71 77 - 76
8 86 87 - 81 - 84 86 - 80 - 86 - 87
9 97 94 - 92 - 99
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 60 - 20 - 50 10 80 - 10 - 20
1 31 - 31 81 - 71 61
2 72 12 - 12 92
3 43 - 33 63
4 14 - 04 - 54 - 84 94 - 04
5 35 - 15 15 - 15 - 25 - 55 35 - 35
6 06 - 86 66 86 - 76 - 86
7 67 - 47 - 67 87 - 97 47 - 77 - 87
8 78 - 68 08
9 29 69 - 79 99

Xổ số miền Trung ngày 01-04-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 01-04-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
85
90
61
G7
935
139
107
G6
4083
4501
3923
1751
9126
0917
2474
5212
6212
G5
8983
4318
3313
G4
34542
74235
67369
43901
41541
02357
34447
10307
40915
52941
34496
50124
19605
56055
05762
95273
00917
05816
18598
69677
14738
G3
75082
12970
32251
08302
71204
31312
G2
83170
38279
36672
G1
82988
95169
44160
ĐB
110662
834349
852954
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 01 - 01 02 - 05 - 07 04 - 07
1 15 - 17 - 18 12 - 12 - 12 - 13 - 16 - 17
2 23 24 - 26
3 35 - 35 39 38
4 42 - 41 - 47 49 - 41
5 57 51 - 51 - 55 54
6 62 - 69 69 60 - 61 - 62
7 70 - 70 79 72 - 73 - 74 - 77
8 88 - 82 - 83 - 83 - 85
9 96 - 90 98
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 70 - 70 90 60
1 01 - 01 - 41 51 - 41 - 51 61
2 62 - 42 - 82 02 72 - 12 - 12 - 12 - 62
3 83 - 23 - 83 73 - 13
4 24 54 - 04 - 74
5 35 - 35 - 85 15 - 05 - 55
6 96 - 26 16
7 57 - 47 07 - 17 17 - 07 - 77
8 88 18 98 - 38
9 69 49 - 39 - 69 - 79

Xổ số miền Trung ngày 25-03-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 25-03-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
39
82
63
G7
262
390
432
G6
0128
2937
2950
5382
4113
2923
6055
2886
8699
G5
6392
4729
2650
G4
89883
99738
43435
15955
44021
62427
25028
80012
09816
63394
79248
61964
10617
38924
14179
11875
82983
84436
90494
89445
23099
G3
08554
53951
00404
79949
47383
28463
G2
69198
22828
99069
G1
96904
34676
88003
ĐB
151343
698137
285821
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04 04 03
1 12 - 13 - 16 - 17
2 21 - 27 - 28 - 28 28 - 23 - 24 - 29 21
3 38 - 35 - 37 - 39 37 36 - 32
4 43 49 - 48 45
5 54 - 50 - 51 - 55 50 - 55
6 62 64 69 - 63 - 63
7 76 79 - 75
8 83 82 - 82 83 - 83 - 86
9 98 - 92 94 - 90 94 - 99 - 99
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 50 90 50
1 51 - 21 21
2 92 - 62 12 - 82 - 82 32
3 43 - 83 13 - 23 03 - 63 - 63 - 83 - 83
4 04 - 54 04 - 24 - 64 - 94 94
5 35 - 55 75 - 45 - 55
6 76 - 16 36 - 86
7 27 - 37 37 - 17
8 98 - 28 - 28 - 38 28 - 48
9 39 49 - 29 69 - 79 - 99 - 99

Xổ số miền Trung ngày 18-03-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 18-03-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
74
65
21
G7
561
315
363
G6
9137
0933
5749
6366
9565
0874
2295
5674
8650
G5
1069
6629
4489
G4
91203
59865
28316
82561
76969
64836
00919
40040
61232
28573
20757
60747
09870
03524
33194
49095
97464
93911
30896
06709
06080
G3
27051
47082
22274
90365
93619
02643
G2
90447
30080
72985
G1
85005
41864
26469
ĐB
744377
013239
103213
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 - 03 09
1 16 - 19 15 13 - 11 - 19
2 24 - 29 21
3 36 - 33 - 37 39 - 32
4 47 - 49 40 - 47 43
5 51 57 50
6 65 - 61 - 61 - 69 - 69 64 - 65 - 65 - 65 - 66 69 - 63 - 64
7 77 - 74 74 - 70 - 73 - 74 74
8 82 80 85 - 80 - 89
9 94 - 95 - 95 - 96
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 80 - 40 - 70 80 - 50
1 51 - 61 - 61 11 - 21
2 82 32
3 03 - 33 73 13 - 43 - 63
4 74 64 - 24 - 74 - 74 94 - 64 - 74
5 05 - 65 65 - 15 - 65 - 65 85 - 95 - 95
6 16 - 36 66 96
7 77 - 37 - 47 57 - 47
8
9 69 - 19 - 49 - 69 39 - 29 69 - 09 - 19 - 89

Xổ số miền Trung ngày 11-03-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 11-03-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
30
82
49
G7
279
904
646
G6
9684
7284
1145
5669
2799
6282
2625
5657
0448
G5
6441
7182
9038
G4
97753
29527
70218
83644
96306
08039
02950
69856
35497
09188
79366
76356
77849
94699
19214
39970
42957
65955
60863
14367
18533
G3
84922
35625
07305
33147
40668
41154
G2
12931
70352
55856
G1
94576
25906
66394
ĐB
028186
059090
020521
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 06 06 - 04 - 05
1 18 14
2 22 - 25 - 27 21 - 25
3 31 - 30 - 39 33 - 38
4 44 - 41 - 45 47 - 49 48 - 46 - 49
5 53 - 50 52 - 56 - 56 56 - 54 - 55 - 57 - 57
6 66 - 69 68 - 63 - 67
7 76 - 79 70
8 86 - 84 - 84 88 - 82 - 82 - 82
9 90 - 97 - 99 - 99 94
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 50 - 30 90 70
1 31 - 41 21
2 22 52 - 82 - 82 - 82
3 53 63 - 33
4 44 - 84 - 84 04 94 - 14 - 54
5 25 - 45 05 55 - 25
6 86 - 06 - 76 06 - 56 - 56 - 66 56 - 46
7 27 47 - 97 57 - 57 - 67
8 18 88 68 - 38 - 48
9 39 - 79 49 - 69 - 99 - 99 49
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012