Xổ số miền Trung ngày 22-07-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 22-07-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
20
53
87
G7
254
729
240
G6
5786
9320
6235
0969
5129
6007
4104
8223
7981
G5
1800
1114
6439
G4
87296
11651
72028
91663
82563
08104
54462
86903
45454
49576
85922
28676
75275
43992
67849
31455
57538
76609
09463
48748
33807
G3
43850
99436
72478
19784
07962
55809
G2
94435
67078
06825
G1
62247
31770
19355
ĐB
728953
455972
403667
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 04 - 00 03 - 07 09 - 04 - 07 - 09
1 14
2 28 - 20 - 20 22 - 29 - 29 25 - 23
3 35 - 35 - 36 38 - 39
4 47 49 - 40 - 48
5 53 - 50 - 51 - 54 54 - 53 55 - 55
6 63 - 62 - 63 69 67 - 62 - 63
7 72 - 70 - 75 - 76 - 76 - 78 - 78
8 86 84 81 - 87
9 96 92
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 50 - 00 - 20 - 20 70 40
1 51 81
2 62 72 - 22 - 92 62
3 53 - 63 - 63 03 - 53 63 - 23
4 04 - 54 84 - 14 - 54 04
5 35 - 35 75 55 - 25 - 55
6 36 - 86 - 96 76 - 76
7 47 07 67 - 07 - 87
8 28 78 - 78 38 - 48
9 69 - 29 - 29 09 - 09 - 39 - 49

Xổ số miền Trung ngày 15-07-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 15-07-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
62
48
17
G7
277
582
995
G6
7902
4216
7186
6882
9461
8250
2494
7152
3169
G5
7795
7259
7209
G4
14367
55856
45990
02130
04769
74146
18604
46406
47468
59406
79717
97305
82136
81746
58375
45234
90231
79505
99599
33002
36135
G3
06922
65476
14384
91780
87627
07453
G2
19303
20959
75583
G1
69468
56831
94840
ĐB
841437
035507
635927
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 03 - 02 - 04 07 - 05 - 06 - 06 05 - 02 - 09
1 16 17 17
2 22 27 - 27
3 37 - 30 31 - 36 34 - 31 - 35
4 46 46 - 48 40
5 56 59 - 50 - 59 53 - 52
6 68 - 62 - 67 - 69 68 - 61 69
7 76 - 77 75
8 86 84 - 80 - 82 - 82 83
9 90 - 95 99 - 94 - 95
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 90 - 30 80 - 50 40
1 31 - 61 31
2 22 - 02 - 62 82 - 82 02 - 52
3 03 83 - 53
4 04 84 34 - 94
5 95 05 75 - 05 - 35 - 95
6 76 - 16 - 46 - 56 - 86 06 - 06 - 36 - 46
7 37 - 67 - 77 07 - 17 27 - 17 - 27
8 68 68 - 48
9 69 59 - 59 99 - 09 - 69

Xổ số miền Trung ngày 08-07-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 08-07-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
38
80
72
G7
303
004
601
G6
2945
1103
6379
0960
9524
1096
2069
3163
5147
G5
4912
9110
1871
G4
51755
43736
54242
39086
90512
41623
10042
24460
16163
96376
02930
87721
85285
84544
14647
63302
87062
84468
78675
20226
54186
G3
35260
02951
56469
77038
35250
38077
G2
11247
31065
74651
G1
30177
71323
90814
ĐB
392905
943546
114667
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 05 - 03 - 03 04 02 - 01
1 12 - 12 10 14
2 23 23 - 21 - 24 26
3 36 - 38 38 - 30
4 47 - 42 - 42 - 45 46 - 44 47 - 47
5 51 - 55 51 - 50
6 60 65 - 60 - 60 - 63 - 69 67 - 62 - 63 - 68 - 69
7 77 - 79 76 77 - 71 - 72 - 75
8 86 85 - 80 86
9 96
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 60 60 - 10 - 30 - 60 - 80 50
1 51 21 51 - 01 - 71
2 42 - 12 - 12 - 42 02 - 62 - 72
3 23 - 03 - 03 23 - 63 63
4 44 - 04 - 24 14
5 05 - 45 - 55 65 - 85 75
6 36 - 86 46 - 76 - 96 26 - 86
7 77 - 47 67 - 47 - 47 - 77
8 38 38 68
9 79 69 69

Xổ số miền Trung ngày 01-07-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 01-07-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
19
98
23
G7
360
207
770
G6
2521
7741
9784
4850
4823
5159
6168
3000
0696
G5
1697
1511
2907
G4
77648
98743
06883
13965
24952
94515
06980
14616
37525
61588
26423
59450
07425
23215
65973
93022
08065
82597
55443
69421
13063
G3
20626
11647
16173
13773
57714
73855
G2
03736
07826
18048
G1
58452
62720
30831
ĐB
738876
488924
557502
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 07 02 - 00 - 07
1 15 - 19 16 - 11 - 15 14
2 26 - 21 24 - 20 - 23 - 23 - 25 - 25 - 26 22 - 21 - 23
3 36 31
4 47 - 41 - 43 - 48 48 - 43
5 52 - 52 50 - 50 - 59 55
6 65 - 60 65 - 63 - 68
7 76 73 - 73 73 - 70
8 83 - 80 - 84 88
9 97 98 97 - 96
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 80 - 60 20 - 50 - 50 00 - 70
1 21 - 41 11 31 - 21
2 52 - 52 02 - 22
3 43 - 83 73 - 23 - 23 - 73 73 - 23 - 43 - 63
4 84 24 14
5 65 - 15 25 - 15 - 25 55 - 65
6 76 - 26 - 36 26 - 16 96
7 47 - 97 07 97 - 07
8 48 88 - 98 48 - 68
9 19 59

Xổ số miền Trung ngày 24-06-2021

XSMT » XSMT Thứ năm » XSMT 24-06-2021
Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
G8
08
18
77
G7
070
122
896
G6
6457
6043
9635
8034
3833
5136
2169
3701
8637
G5
2989
6023
9246
G4
11783
40072
92544
26443
86295
33460
27961
68743
26853
90306
16698
59228
88897
76535
40267
75580
21900
80399
50231
52247
11907
G3
06744
23591
09618
84409
57156
17586
G2
01483
69045
36393
G1
90184
38921
98395
ĐB
607212
353112
756673
Đầu Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 08 09 - 06 00 - 01 - 07
1 12 12 - 18 - 18
2 21 - 22 - 23 - 28
3 35 35 - 33 - 34 - 36 31 - 37
4 44 - 43 - 43 - 44 45 - 43 47 - 46
5 57 53 56
6 60 - 61 67 - 69
7 72 - 70 73 - 77
8 84 - 83 - 83 - 89 86 - 80
9 91 - 95 98 - 97 95 - 93 - 96 - 99
Đuôi Bình Định Quảng Trị Quảng Bình
0 60 - 70 80 - 00
1 91 - 61 21 31 - 01
2 12 - 72 12 - 22
3 83 - 43 - 43 - 83 43 - 23 - 33 - 53 73 - 93
4 84 - 44 - 44 34
5 95 - 35 45 - 35 95
6 06 - 36 56 - 46 - 86 - 96
7 57 97 67 - 07 - 37 - 47 - 77
8 08 18 - 18 - 28 - 98
9 89 09 99 - 69
Xem thêm

Xổ số miền Trung mấy giờ quay? Xổ số miền Trung trực tiếp lúc mấy giờ?

XSMT được mở thưởng mỗi ngày vào hồi 17h10p cho đến 17h30p hàng ngày.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Trung trong tuần như sau:

- XSMT Thứ 2: trực tiếp xổ số 2 đài Thừa Thiên Huế  Phú Yên phát hành và mở thưởng

- XSMT Thứ 3: mở thưởng trực tiếp xổ số 2 đài Đắk Lắk  Quảng Nam

- XSMT Thứ 4: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 2 đài Đà Nẵng  Khánh Hòa

- XSMT Thứ 5 quay số trực tiếp xổ số đài 3 đài Bình ĐịnhQuảng Trị  Quảng Bình

- XSMT Thứ 6:  trực tiếp xổ số đài 2 đài Gia Lai  Quảng Ngãi

- XSMT Thứ 7:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Đà NẵngQuảng Ngãi  Đắk Nông phát hành.

- XSMT Chủ nhật: quay trực tiếp xổ số đài 2 đài Khánh Hòa  Kon Tum mở thưởng

Chú ý: XSMT trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 17h15p đến 17h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm. Trang cung cấp thông tin mới nhất trong 7 ngày mở thưởng liên tiếp trước đó cho tất cả các giải truyền thống và lô tô 2 số cuối. Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, với 9 giải trong KQXS từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng miền trung.

 

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.

- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.

- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.

- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.

 

Cách dò vé XS miền trung mới nhất:

- Xem tường thuật thông qua website của chúng tôi trong thời gian mở thưởng miền trung hôm nay.

- Cuối cùng, bạn có thể đến đại lý hoặc tại các điểm bán vé số để dò kết quả.

Xem lịch hôm nay

Thứ năm, Ngày 29 Tháng 07 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311