Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 10-04-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 10-04-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
83
96
77
G7
833
196
827
973
G6
6042
0354
9946
1092
8915
0924
8031
5526
7248
5242
0538
3706
G5
6185
5126
9148
8641
G4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
G3
21235
69611
44825
58490
96967
20201
15567
57815
G2
90198
12839
64011
48292
G1
21834
73661
56379
40289
ĐB
481593
160815
545210
380130
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 01 01 02 - 06
1 11 - 11 - 17 15 - 14 - 15 - 15 10 - 11 - 16 15
2 25 - 24 - 26 - 27 29 - 26 - 27 - 28
3 34 - 33 - 35 39 31 30 - 38
4 45 - 42 - 46 45 41 - 44 - 48 - 48 41 - 42
5 53 - 54 59
6 69 61 - 61 - 64 67 67 - 66 - 67
7 79 73 - 77
8 87 - 81 - 84 - 85 83 83 89 - 86
9 93 - 98 90 - 92 - 96 99 - 96 92 - 93 - 95
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 10 30
1 11 - 11 - 81 61 - 01 - 61 11 - 01 - 31 - 41 41
2 42 92 92 - 02 - 42
3 93 - 33 - 53 83 83 93 - 73
4 34 - 54 - 84 14 - 24 - 64 44
5 35 - 45 - 85 15 - 15 - 15 - 25 - 45 15 - 95
6 46 26 - 96 16 - 26 - 96 86 - 06 - 66
7 87 - 17 27 67 - 27 67 - 67 - 77
8 98 28 - 48 - 48 38
9 69 39 79 - 29 - 99 89 - 59

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 03-04-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 03-04-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
85
83
62
53
G7
946
080
964
132
G6
7690
3115
8099
4321
5159
8820
5619
9920
0237
0340
8228
0082
G5
0439
2296
1731
4212
G4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
G3
58286
12340
17094
67874
55900
74896
16708
30429
G2
38492
88649
33572
19325
G1
03281
92534
62702
11040
ĐB
670845
376601
319644
671567
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 - 08 01 - 02 - 07 - 07 02 - 00 08
1 15 17 19 15 - 12
2 20 22 - 20 - 21 22 - 20 - 28 25 - 28 - 29
3 39 34 36 - 31 - 37 32
4 45 - 40 - 46 - 49 49 44 40 - 40
5 52 - 59 58 57 - 53
6 63 - 62 - 64 67 - 69
7 74 72 - 72 73
8 81 - 85 - 86 - 86 - 86 80 - 83 82
9 92 - 90 - 94 - 99 94 - 90 - 96 96 - 92 91 - 96 - 97
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 40 - 20 - 90 90 - 20 - 80 00 - 20 40 - 40
1 81 01 - 21 31 91
2 92 22 - 02 - 52 02 - 22 - 62 - 72 - 72 - 92 12 - 32 - 82
3 83 63 73 - 53
4 94 34 - 74 - 94 44 - 64
5 45 - 15 - 85 25 - 15
6 86 - 46 - 86 - 86 96 96 - 36 96
7 17 - 07 - 07 37 67 - 57 - 97
8 08 - 08 28 - 58 08 - 28
9 49 - 39 - 99 49 - 59 19 29 - 69

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 27-03-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 27-03-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
61
70
33
68
G7
574
229
850
360
G6
2670
2006
5292
3751
7361
8199
9248
0531
7720
4110
9955
3364
G5
3430
3781
4056
1624
G4
92874
82405
63219
16871
31765
20483
70325
23397
18304
44263
64238
21610
34131
67459
90200
75571
55659
24467
17072
48455
79862
48484
02739
67053
25744
25229
86680
73587
G3
89948
42785
89847
47112
87469
78043
54392
49374
G2
39118
54944
32327
31667
G1
88781
72539
86719
33461
ĐB
039862
090664
133310
654767
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 - 06 04 00
1 18 - 19 12 - 10 10 - 19 10
2 25 29 27 - 20 29 - 24
3 30 39 - 31 - 38 31 - 33 39
4 48 44 - 47 43 - 48 44
5 59 - 51 59 - 50 - 55 - 56 53 - 55
6 62 - 61 - 65 64 - 61 - 63 69 - 62 - 67 67 - 60 - 61 - 64 - 67 - 68
7 74 - 70 - 71 - 74 70 71 - 72 74
8 81 - 83 - 85 81 84 - 80 - 87
9 92 97 - 99 92
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 30 - 70 10 - 70 10 - 00 - 20 - 50 80 - 10 - 60
1 81 - 61 - 71 31 - 51 - 61 - 81 71 - 31 61
2 62 - 92 12 72 - 62 92
3 83 63 43 - 33 53
4 74 - 74 64 - 04 - 44 74 - 24 - 44 - 64 - 84
5 85 - 05 - 25 - 65 55 55
6 06 56
7 47 - 97 27 - 67 67 - 67 - 87
8 18 - 48 38 48 68
9 19 39 - 29 - 59 - 99 19 - 59 - 69 39 - 29

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 20-03-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 20-03-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
72
99
54
40
G7
273
460
283
156
G6
0090
2319
7055
8934
2531
0623
2152
1056
6968
8672
7019
1520
G5
6653
2784
4449
4891
G4
95177
68940
70696
01334
43228
38433
29684
28424
60882
45245
69644
03613
74465
44503
86311
85075
33806
02130
59725
39507
28418
92612
21425
95243
00339
61051
32446
86923
G3
02017
71590
88220
85044
94139
40172
43468
66306
G2
14895
08962
68387
69973
G1
75058
87587
64405
03940
ĐB
701332
042869
888196
570766
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 05 - 06 - 07 06
1 17 - 19 13 11 - 18 12 - 19
2 28 20 - 23 - 24 25 25 - 20 - 23
3 32 - 33 - 34 34 - 31 39 - 30 39
4 40 44 - 44 - 45 49 40 - 40 - 43 - 46
5 58 - 53 - 55 52 - 54 - 56 51 - 56
6 69 - 60 - 62 - 65 68 66 - 68
7 77 - 72 - 73 72 - 75 73 - 72
8 84 87 - 82 - 84 87 - 83
9 95 - 90 - 90 - 96 99 96 91
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 - 40 - 90 20 - 60 30 40 - 20 - 40
1 31 11 51 - 91
2 32 - 72 62 - 82 72 - 52 12 - 72
3 33 - 53 - 73 13 - 03 - 23 83 73 - 23 - 43
4 34 - 84 44 - 24 - 34 - 44 - 84 54
5 95 - 55 45 - 65 05 - 25 - 75 25
6 96 96 - 06 - 56 66 - 06 - 46 - 56
7 17 - 77 87 87 - 07
8 58 - 28 18 - 68 68
9 19 69 - 99 39 - 49 39 - 19

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 13-03-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 13-03-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
65
48
47
18
G7
279
480
493
654
G6
1642
9437
4511
4689
2248
3131
8937
5951
7436
6173
3395
9885
G5
5600
7806
8732
4770
G4
35406
45590
79501
66088
92358
01473
35276
48475
18486
87966
62516
77543
85579
55980
89511
34813
07518
89769
86750
45936
48302
59507
43286
99189
36814
22604
99066
97695
G3
26255
74490
21318
20966
42605
42108
38656
54722
G2
15884
21283
35713
05393
G1
62636
88427
18665
92831
ĐB
320441
925877
077209
676757
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 06 - 00 - 01 06 09 - 02 - 05 - 08 07 - 04
1 11 18 - 16 13 - 11 - 13 - 18 14 - 18
2 27 22
3 36 - 37 31 36 - 32 - 36 - 37 31
4 41 - 42 43 - 48 - 48 47
5 55 - 58 50 - 51 57 - 54 - 56
6 65 66 - 66 65 - 69 66
7 73 - 76 - 79 77 - 75 - 79 70 - 73
8 84 - 88 83 - 80 - 80 - 86 - 89 86 - 85 - 89
9 90 - 90 93 93 - 95 - 95
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 - 00 - 90 80 - 80 50 70
1 41 - 01 - 11 31 11 - 51 31
2 42 02 - 32 22
3 73 83 - 43 13 - 13 - 93 93 - 73
4 84 14 - 04 - 54
5 55 - 65 75 65 - 05 95 - 85 - 95
6 36 - 06 - 76 66 - 06 - 16 - 66 - 86 36 - 36 56 - 66 - 86
7 37 77 - 27 37 - 47 57 - 07
8 88 - 58 18 - 48 - 48 08 - 18 18
9 79 79 - 89 09 - 69 89
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ ba, Ngày 13 Tháng 04 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012