Quảng Cáo Facebook

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 03-07-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 03-07-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
92
81
63
22
G7
697
611
241
402
G6
5758
7479
3907
8396
1418
0702
4253
3635
9478
7285
1498
0211
G5
1736
3817
6662
7925
G4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
G3
57839
84380
04000
72851
98082
96851
87555
92773
G2
32995
72463
63039
63455
G1
01660
15363
17334
96292
ĐB
643631
925909
664013
951718
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 - 07 09 - 00 - 02 - 09 08 - 02 - 09
1 17 - 11 - 18 13 - 12 - 12 - 13 - 13 - 15 18 - 11
2 25 - 28 29 - 21 - 22 - 25
3 31 - 36 - 39 34 - 35 - 39
4 48 - 46 41
5 56 - 52 - 58 51 - 58 51 - 53 - 53 55 - 55
6 60 63 - 63 63 - 62 - 63 66
7 78 - 75 - 79 76 78 73 - 73
8 80 87 - 81 82 85
9 95 - 92 - 97 91 - 96 92 - 97 - 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 60 - 80 00
1 31 51 - 11 - 81 - 91 51 - 41 21 - 11
2 52 - 92 02 82 - 12 - 12 - 62 92 - 02 - 22
3 03 63 - 63 13 - 13 - 13 - 53 - 53 - 63 - 63 73 - 73
4 34
5 95 - 25 - 75 15 - 35 55 - 25 - 55 - 85
6 56 - 36 46 - 76 - 96 66
7 07 - 97 87 - 17 97
8 28 - 58 - 78 48 - 18 - 58 78 18 - 08 - 98
9 39 - 79 09 - 09 39 29 - 09

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 26-06-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 26-06-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
64
38
37
G7
143
140
004
431
G6
6910
1667
6594
1749
5608
0976
1461
7442
1521
0584
5271
1475
G5
8580
8386
2613
0327
G4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
G3
37542
63283
85434
52249
15069
72056
13683
02531
G2
19928
27691
43942
42283
G1
91886
93790
48740
25760
ĐB
108196
040828
028654
475269
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 - 08 04
1 10 12 - 13 13
2 28 - 20 - 26 - 27 - 29 28 - 26 21 25 - 22 - 27
3 32 - 32 34 35 - 38 31 - 31 - 37
4 42 - 43 49 - 40 - 49 40 - 42 - 42 - 42 48
5 54 - 51 - 56 - 59 52 - 57
6 67 69 - 64 - 69 69 - 60 - 61 69 - 60
7 76 73 - 71 - 75
8 86 - 80 - 82 - 83 - 88 80 - 84 - 86 - 88 85 83 - 83 - 84
9 96 - 94 90 - 91
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 20 - 10 - 80 90 - 40 - 80 40 - 60 60
1 91 51 - 21 - 61 31 - 31 - 71
2 42 - 32 - 32 - 82 42 - 12 - 42 - 42 52 - 22
3 83 - 43 13 83 - 13 - 73 - 83
4 94 34 - 64 - 84 54 - 04 84
5 85 - 35 25 - 75
6 96 - 26 - 86 26 - 76 - 86 56
7 27 - 67 57 - 27 - 37
8 28 - 88 28 - 08 - 88 38 48
9 29 49 - 09 - 49 - 69 - 69 69 - 59 69

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 19-06-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 19-06-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
68
34
29
04
G7
164
115
966
320
G6
5490
1672
7159
9852
2785
8695
1155
0777
7460
5415
0924
6454
G5
6198
5861
3622
8115
G4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
G3
53233
05269
50155
95173
97845
49922
90769
31689
G2
69334
70580
43622
44403
G1
01152
45958
21722
56267
ĐB
664980
915971
887162
355910
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 03 - 01 - 04
1 10 - 15 13 - 16 10 - 15 - 15 - 16
2 28 22 - 22 - 22 - 22 - 29 24 - 20
3 34 - 33 35 - 34 - 38 31 33
4 45 44 45 48
5 52 - 59 58 - 52 - 55 55 53 - 54 - 55
6 69 - 64 - 68 68 - 61 62 - 60 - 60 - 61 - 66 67 - 69
7 76 - 72 71 - 73 77
8 80 - 87 - 89 80 - 83 - 85 86 89 - 80
9 99 - 90 - 90 - 98 95 93
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 80 - 90 - 90 80 - 10 60 - 60 10 - 20 - 80
1 71 - 61 61 - 31 01
2 52 - 72 52 62 - 22 - 22 - 22 - 22
3 33 - 03 73 - 83 13 - 93 03 - 33 - 53
4 34 - 64 44 - 34 24 - 04 - 54
5 45 55 - 15 - 35 - 85 - 95 45 - 55 55 - 15 - 15
6 76 16 - 66 - 86 16
7 87 77 67
8 98 - 68 58 - 28 - 38 - 68 48
9 69 - 59 - 89 - 99 29 69 - 89

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 12-06-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 12-06-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
04
75
54
37
G7
188
783
495
663
G6
2763
1913
7957
5863
4506
3853
4771
2237
9051
2708
0139
5874
G5
9506
4780
4543
8069
G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
G3
97087
32917
23911
35053
84433
24545
16547
95531
G2
82353
71771
33884
92617
G1
61608
17815
85886
42260
ĐB
062117
777481
836475
514345
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 08 - 04 - 06 06 08 - 08
1 17 - 13 - 17 15 - 11 17 - 19
2 28 21 - 28 23
3 33 - 37 31 - 37 - 39
4 41 43 - 40 45 - 43 - 48 45 - 47
5 53 - 57 53 - 53 - 58 51 - 54
6 69 - 61 - 63 - 67 63 66 - 68 60 - 63 - 67 - 69
7 72 71 - 75 75 - 71 - 76 71 - 74
8 87 - 87 - 88 81 - 80 - 83 - 89 86 - 84
9 94 92 - 95 - 97 - 98 99 - 93
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 40 - 80 60
1 41 - 61 81 - 11 - 21 - 71 71 - 51 31 - 71
2 72 92
3 53 - 13 - 63 53 - 43 - 53 - 63 - 83 33 - 43 93 - 23 - 63
4 04 94 84 - 54 74
5 15 - 75 75 - 45 - 95 45
6 06 06 86 - 66 - 76
7 17 - 17 - 57 - 67 - 87 - 87 97 - 37 17 - 37 - 47 - 67
8 08 - 28 - 88 28 - 58 48 - 68 - 98 08 - 08
9 69 89 19 - 39 - 69 - 99

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 05-06-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 05-06-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
51
05
70
35
G7
922
012
603
411
G6
9995
9535
8800
2243
3074
1558
5140
4787
0829
1158
8608
2427
G5
8738
5512
9934
6851
G4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
95618
33439
02963
82748
22513
49916
39204
72892
83639
10950
73141
00557
66384
91369
G3
57555
36463
83455
92439
20366
25273
49414
65150
G2
13347
62176
18041
53760
G1
90825
75455
33814
80513
ĐB
301978
156776
386226
482668
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 01 - 05 04 - 03 08
1 12 - 12 14 - 13 - 16 - 18 13 - 11 - 14
2 25 - 22 - 27 28 - 21 26 - 29 27
3 39 - 35 - 38 39 39 - 34 39 - 35
4 47 43 41 - 40 - 48 41
5 55 - 51 55 - 55 - 58 50 - 50 - 51 - 57 - 58
6 63 - 65 - 68 62 66 - 63 68 - 60 - 69
7 78 - 75 76 - 74 - 75 - 76 - 78 73 - 70
8 80 - 85 86 87 84
9 95 92
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 80 - 00 40 - 70 60 - 50 - 50
1 51 21 - 01 41 41 - 11 - 51
2 22 62 - 12 - 12 92
3 63 43 73 - 03 - 13 - 63 13
4 74 14 - 04 - 34 14 - 84
5 25 - 35 - 55 - 65 - 75 - 85 - 95 55 - 05 - 55 - 75 35
6 76 - 76 - 86 26 - 16 - 66
7 47 - 27 87 57 - 27
8 78 - 38 - 68 28 - 58 - 78 18 - 48 68 - 08 - 58
9 39 39 39 - 29 39 - 69
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ tư, Ngày 20 Tháng 10 Năm 2021

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Quảng Cáo Google