Thiết kế web xổ số

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 25-06-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 25-06-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
G8
78
30
77
G7
287
378
703
G6
2684
2020
7330
1422
9619
0586
6994
0780
3398
G5
8745
7845
7590
G4
01505
18743
88168
17996
82160
59717
27375
21508
08384
46336
17479
38013
38158
18266
70300
07281
30982
29800
19572
76657
23592
G3
01510
43272
82511
40435
62377
15872
G2
26510
63096
58530
G1
99845
45792
70753
ĐB
757313
953826
057234
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
0 05 08 00 - 00 - 03
1 13 - 10 - 10 - 17 11 - 13 - 19
2 20 26 - 22
3 30 35 - 30 - 36 34 - 30
4 45 - 43 - 45 45
5 58 53 - 57
6 68 - 60 66
7 72 - 75 - 78 79 - 78 77 - 72 - 72 - 77
8 84 - 87 84 - 86 81 - 80 - 82
9 96 92 - 96 92 - 90 - 94 - 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
0 10 - 10 - 20 - 30 - 60 30 30 - 00 - 00 - 80 - 90
1 11 81
2 72 92 - 22 72 - 72 - 82 - 92
3 13 - 43 13 53 - 03
4 84 84 34 - 94
5 45 - 05 - 45 - 75 35 - 45
6 96 26 - 36 - 66 - 86 - 96
7 17 - 87 77 - 57 - 77
8 68 - 78 08 - 58 - 78 98
9 79 - 19

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 18-06-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 18-06-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
G8
45
34
65
G7
297
145
619
G6
3942
1722
5506
5619
3341
9055
2742
3928
6135
G5
5306
5582
0470
G4
83843
44800
30542
17735
77660
48603
11914
37981
22946
40240
74821
10361
45931
26925
02549
19067
38418
11664
60235
29398
10962
G3
34668
25913
73810
93711
20296
43792
G2
23940
32613
12195
G1
10841
74695
13736
ĐB
296025
597175
321950
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
0 00 - 03 - 06 - 06
1 13 - 14 13 - 10 - 11 - 19 18 - 19
2 25 - 22 21 - 25 28
3 35 31 - 34 36 - 35 - 35
4 41 - 40 - 42 - 42 - 43 - 45 46 - 40 - 41 - 45 49 - 42
5 55 50
6 68 - 60 61 67 - 62 - 64 - 65
7 75 70
8 81 - 82
9 97 95 95 - 92 - 96 - 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
0 40 - 00 - 60 10 - 40 50 - 70
1 41 11 - 21 - 31 - 41 - 61 - 81
2 42 - 22 - 42 82 92 - 42 - 62
3 13 - 03 - 43 13
4 14 34 64
5 25 - 35 - 45 75 - 25 - 45 - 55 - 95 95 - 35 - 35 - 65
6 06 - 06 46 36 - 96
7 97 67
8 68 18 - 28 - 98
9 19 49 - 19

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 11-06-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 11-06-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
41
97
11
72
G7
064
122
926
064
G6
9711
8952
0313
9921
0540
9087
6020
2979
3520
1951
0101
5315
G5
1103
8075
6517
3820
G4
32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827
95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813
95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985
46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690
G3
06200
01151
93911
54748
20954
83374
86932
85891
G2
20565
17280
00668
43668
G1
60898
41174
24691
44496
ĐB
563395
863914
702051
479752
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 - 03 00 04 01
1 11 - 13 14 - 10 - 11 - 13 - 15 - 17 12 - 11 - 12 - 17 19 - 13 - 15
2 22 - 27 - 28 21 - 22 20 - 20 - 26 21 - 20
3 39 34 32 - 39
4 41 48 - 40
5 51 - 52 51 - 54 - 56 - 58 52 - 51 - 58
6 65 - 62 - 64 68 68 - 64
7 78 74 - 75 74 - 79 72
8 80 - 81 - 87 85
9 95 - 95 - 95 - 98 97 91 96 - 90 - 91 - 94
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 80 - 00 - 10 - 40 20 - 20 90 - 20
1 51 - 11 - 41 11 - 21 - 81 51 - 11 - 91 91 - 01 - 21 - 51
2 22 - 52 - 62 22 12 - 12 52 - 32 - 72
3 03 - 13 13 13
4 64 14 - 74 54 - 04 - 34 - 74 94 - 64
5 95 - 65 - 95 - 95 15 - 75 85 15
6 56 - 26 96
7 27 17 - 87 - 97 17
8 98 - 28 - 78 48 68 - 58 68 - 58
9 39 79 19 - 39

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 04-06-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 04-06-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
G8
13
66
95
G7
435
301
336
G6
9050
5576
1879
4419
2096
9235
6181
3622
6882
G5
4918
7757
2175
G4
64589
87626
59909
77489
95648
50215
11110
69707
50614
68603
03621
86840
79699
05053
64677
23938
51595
10470
66990
06720
37777
G3
51629
97023
86310
01551
67328
13658
G2
82553
70779
52931
G1
74899
01069
03977
ĐB
666780
920631
189852
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
0 09 07 - 01 - 03
1 15 - 10 - 13 - 18 10 - 14 - 19
2 29 - 23 - 26 21 28 - 20 - 22
3 35 31 - 35 31 - 36 - 38
4 48 40
5 53 - 50 51 - 53 - 57 52 - 58
6 69 - 66
7 76 - 79 79 77 - 70 - 75 - 77 - 77
8 80 - 89 - 89 81 - 82
9 99 99 - 96 95 - 90 - 95
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
0 80 - 10 - 50 10 - 40 70 - 20 - 90
1 31 - 01 - 21 - 51 31 - 81
2 52 - 22 - 82
3 53 - 13 - 23 03 - 53
4 14
5 15 - 35 35 95 - 75 - 95
6 26 - 76 96 - 66 36
7 07 - 57 77 - 77 - 77
8 48 - 18 28 - 38 - 58
9 99 - 09 - 29 - 79 - 89 - 89 69 - 19 - 79 - 99

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 28-05-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 28-05-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
11
95
62
G7
558
061
391
534
G6
8715
2586
8652
7376
4188
4290
2614
7741
8075
0991
9645
4052
G5
4785
4452
5180
5979
G4
41029
02223
22272
52204
07773
62408
63136
78953
58004
59144
13355
45326
70779
30300
63915
86314
59020
02716
67994
60513
10815
68681
94965
37965
74701
93859
84702
61723
G3
50145
51775
79050
17216
48669
40011
72963
74291
G2
18000
27636
18428
26783
G1
86320
47805
81863
86417
ĐB
925810
403124
977422
434925
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00 - 04 - 08 05 - 00 - 04 01 - 02
1 10 - 15 16 - 11 11 - 13 - 14 - 14 - 15 - 15 - 16 17
2 20 - 23 - 26 - 29 24 - 26 22 - 20 - 28 25 - 23
3 36 36 34
4 45 44 41 45
5 52 - 58 50 - 52 - 53 - 55 59 - 52
6 61 63 - 69 63 - 62 - 65 - 65
7 75 - 72 - 73 79 - 76 75 79
8 85 - 86 88 80 83 - 81
9 90 94 - 91 - 95 91 - 91
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 10 - 00 - 20 50 - 00 - 90 20 - 80
1 61 - 11 11 - 41 - 91 91 - 01 - 81 - 91
2 72 - 52 52 22 02 - 52 - 62
3 23 - 73 53 63 - 13 83 - 23 - 63
4 04 24 - 04 - 44 14 - 14 - 94 34
5 45 - 15 - 75 - 85 05 - 55 15 - 15 - 75 - 95 25 - 45 - 65 - 65
6 36 - 26 - 86 36 - 16 - 26 - 76 16
7 17
8 08 - 58 88 28
9 29 79 69 59 - 79
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ tư, Ngày 29 Tháng 06 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123

Copyright © 2002 by Trực Tiếp Xổ Số VN - Xem trực tiếp XSMB hôm nay - Site Map