Thiết kế web xổ số

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 01-01-2022

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 01-01-2022
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
57
17
11
95
G7
494
796
772
536
G6
2329
5161
8292
1720
4097
1290
6231
7782
6140
4730
2799
9359
G5
1512
3745
2283
6927
G4
68456
39319
87287
23995
82590
81014
53028
80824
42459
13087
11612
89258
57900
85996
12119
45481
14115
07362
81779
54109
29585
72635
98535
26752
57449
61380
58956
30572
G3
89090
01773
91927
29598
71043
75612
86491
68694
G2
36658
41028
08091
77615
G1
09666
63093
48262
72746
ĐB
097869
688807
110449
337190
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 - 00 09
1 19 - 12 - 14 12 - 17 12 - 11 - 15 - 19 15
2 28 - 29 28 - 20 - 24 - 27 27
3 31 35 - 30 - 35 - 36
4 45 49 - 40 - 43 46 - 49
5 58 - 56 - 57 59 - 58 52 - 56 - 59
6 69 - 61 - 66 62 - 62
7 73 79 - 72 72
8 87 87 81 - 82 - 83 - 85 80
9 90 - 90 - 92 - 94 - 95 93 - 90 - 96 - 96 - 97 - 98 91 90 - 91 - 94 - 95 - 99
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 - 90 00 - 20 - 90 40 90 - 30 - 80
1 61 91 - 11 - 31 - 81 91
2 12 - 92 12 62 - 12 - 62 - 72 - 82 52 - 72
3 73 93 43 - 83
4 14 - 94 24 94
5 95 45 15 - 85 15 - 35 - 35 - 95
6 66 - 56 96 - 96 46 - 36 - 56
7 87 - 57 07 - 17 - 27 - 87 - 97 27
8 58 - 28 28 - 58 - 98
9 69 - 19 - 29 59 49 - 09 - 19 - 79 49 - 59 - 99

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 18-12-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 18-12-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
21
31
53
G7
811
698
735
G6
9890
7629
3126
5804
2373
3544
5806
1633
9272
G5
1170
0140
2019
G4
42667
18761
05633
17246
23205
22627
92461
76007
88177
73150
59455
19450
55864
83786
43746
76112
80021
49854
38239
65608
02023
G3
94977
71049
53661
53284
93056
33398
G2
11461
35039
81355
G1
21928
27900
05170
ĐB
661939
554068
605091
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 00 - 04 - 07 08 - 06 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 11 12 - 19
2 28 - 21 - 26 - 27 - 29 21 - 23
3 39 - 33 39 - 31 39 - 33 - 35
4 49 - 46 40 - 44 46
5 50 - 50 - 55 55 - 53 - 54 - 56
6 61 - 61 - 61 - 67 68 - 61 - 64
7 77 - 70 77 - 73 70 - 72
8 84 - 86
9 90 98 91 - 98
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 70 - 90 00 - 40 - 50 - 50 70 - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 61 - 11 - 21 - 61 - 61 61 - 31 91 - 21
2 12 - 72
3 33 73 23 - 33 - 53
4 84 - 04 - 44 - 64 54
5 05 55 55 - 35
6 46 - 26 86 56 - 06 - 46
7 77 - 27 - 67 07 - 77
8 28 68 - 98 98 - 08
9 39 - 29 - 49 39 39 - 19

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 11-12-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 11-12-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
14
84
94
19
G7
379
976
767
859
G6
6141
8729
2739
9948
3548
9585
1358
2714
4238
4334
1034
2126
G5
8531
0194
6860
2973
G4
54616
42966
51588
68724
78307
91474
72435
23611
37642
83190
95280
08353
16171
16835
66596
51519
04904
85699
78920
63083
68712
46672
81928
12510
02388
01063
25067
41553
G3
02103
72890
83943
06767
10007
30332
27583
18568
G2
29769
60078
77564
99254
G1
16857
18339
73077
55192
ĐB
748834
756726
658796
481072
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 - 07 07 - 04
1 16 - 14 11 19 - 12 - 14 10 - 19
2 24 - 29 26 20 28 - 26
3 34 - 31 - 35 - 39 39 - 35 32 - 38 34 - 34
4 41 43 - 42 - 48 - 48
5 57 53 58 54 - 53 - 59
6 69 - 66 67 64 - 60 - 67 68 - 63 - 67
7 74 - 79 78 - 71 - 76 77 72 - 72 - 73
8 88 80 - 84 - 85 83 83 - 88
9 90 90 - 94 96 - 94 - 96 - 99 92
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 90 90 - 80 20 - 60 10
1 31 - 41 11 - 71
2 42 32 - 12 72 - 72 - 92
3 03 43 - 53 83 83 - 53 - 63 - 73
4 34 - 14 - 24 - 74 94 - 84 64 - 04 - 14 - 94 54 - 34 - 34
5 35 35 - 85
6 16 - 66 26 - 76 96 - 96 26
7 57 - 07 67 77 - 07 - 67 67
8 88 78 - 48 - 48 58 - 38 68 - 28 - 88
9 69 - 29 - 39 - 79 39 19 - 99 59 - 19

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 04-12-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 04-12-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
64
58
29
95
G7
364
738
886
442
G6
4951
6507
7051
1435
4247
6859
1615
6973
0345
8227
6578
0305
G5
4942
3516
6432
1844
G4
90321
55875
79307
34384
66632
99008
33725
96953
93754
90962
48634
51232
21519
57859
88105
27241
05843
55782
94724
41472
33097
73758
81314
32326
26785
78003
53827
20770
G3
86657
48511
88977
32238
86488
25660
09529
72724
G2
68572
09887
08636
89464
G1
34569
72114
52723
97195
ĐB
018204
448885
595167
127380
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 - 07 - 07 - 08 05 03 - 05
1 11 14 - 16 - 19 15 14
2 21 - 25 23 - 24 - 29 29 - 24 - 26 - 27 - 27
3 32 38 - 32 - 34 - 35 - 38 36 - 32
4 42 47 41 - 43 - 45 44 - 42
5 57 - 51 - 51 53 - 54 - 58 - 59 - 59 58
6 69 - 64 - 64 62 67 - 60 64
7 72 - 75 77 72 - 73 70 - 78
8 84 85 - 87 88 - 82 - 86 80 - 85
9 97 95 - 95
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 60 80 - 70
1 11 - 21 - 51 - 51 41
2 72 - 32 - 42 62 - 32 82 - 32 - 72 42
3 53 23 - 43 - 73 03
4 04 - 64 - 64 - 84 14 - 34 - 54 24 64 - 14 - 24 - 44
5 75 - 25 85 - 35 05 - 15 - 45 95 - 05 - 85 - 95
6 16 36 - 86 26
7 57 - 07 - 07 87 - 47 - 77 67 - 97 27 - 27
8 08 38 - 38 - 58 88 58 - 78
9 69 19 - 59 - 59 29 29

Kết quả xổ số miền Nam - Thứ bảy - Ngày 27-11-2021

XSMN » XSMN Thứ bảy » XSMN 27-11-2021
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
92
98
70
89
G7
926
120
664
538
G6
2310
5163
7445
7729
7192
2983
1746
3186
8389
1293
4282
9576
G5
7705
9409
2814
9009
G4
59725
09302
15436
97927
25513
93488
92673
95308
28932
50175
54348
11128
15360
77858
35730
05728
98460
81025
00604
02670
62080
95164
42882
68940
79446
67281
85160
87579
G3
60703
78419
98236
39702
46185
58684
38130
04575
G2
54268
34627
81523
00108
G1
73340
21146
71128
93183
ĐB
486755
834415
983112
850830
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 03 - 02 - 05 02 - 08 - 09 04 08 - 09
1 19 - 10 - 13 15 12 - 14
2 25 - 26 - 27 27 - 20 - 28 - 29 28 - 23 - 25 - 28
3 36 36 - 32 30 30 - 30 - 38
4 40 - 45 46 - 48 46 40 - 46
5 55 58
6 68 - 63 60 60 - 64 64 - 60
7 73 75 70 - 70 75 - 76 - 79
8 88 83 85 - 80 - 84 - 86 - 89 83 - 81 - 82 - 82 - 89
9 92 92 - 98 93
Đuôi TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 40 - 10 60 - 20 30 - 60 - 70 - 70 - 80 30 - 30 - 40 - 60
1 81
2 02 - 92 02 - 32 - 92 12 82 - 82
3 03 - 13 - 63 - 73 83 23 83 - 93
4 84 - 04 - 14 - 64 64
5 55 - 05 - 25 - 45 15 - 75 85 - 25 75
6 36 - 26 46 - 36 46 - 86 46 - 76
7 27 27
8 68 - 88 08 - 28 - 48 - 58 - 98 28 - 28 08 - 38
9 19 09 - 29 89 79 - 09 - 89
Xem thêm

Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hàng ngày

Xổ số Miền Nam 3 đài (ngày thường), 4 đài (ngày thứ 7) được quay số mở thưởng vào lúc 16h15p -16h30 mỗi ngày tại trường quay các tỉnh.

Lịch mở thưởng trực tiếp xổ số miền Nam các ngày trong tuần:

- XSMN Thứ 2: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài TP Hồ Chí MinhĐồng Tháp  Cà Mau

- XSMN Thứ 3: quay số mở thưởng trực tiếp xổ số đài 3 đài Bến TreVũng Tàu  Bạc Liêu

- XSMN Thứ 4: phát hành trực tiếp xổ số đài 3 đài Đồng NaiCần Thơ và Sóc Trăng

- XSMN Thứ 5: phát hành và quay trực tiếp xổ số đài 3 đài Tây NinhAn Giang và Bình Thuận

- XSMN Thứ 6: quay trực tiếp xổ số đài 3 đài  Vĩnh LongBình Dương và Trà Vinh

- XSMN Thứ 7: mở thưởng trực tiếp xổ số đài 4 đài TP Hồ Chí MinhLong AnBình Phước và Hậu Giang

- XSMN Chủ Nhật:  trực tiếp xổ số đài 3 đài Tiền GiangKiên Giang và Đà Lạt Lâm Đồng phát hành.

Chú ý: XSMN trực tiếp được tường thuật bắt đầu từ 16h15p đến 16h40p từ trường quay các công ty xổ số kiến thiết vào tất cả các ngày trong năm.

* Thông thường có 3 đài thì sẽ có 1 đài chính và 2 đài phụ, đài chính là những đài được bôi đậm trong danh sách, từ những thông tin này, bạn có thể nắm rõ được hôm nay xổ số đài nào quay.

Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải Tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.

 

Cơ cấu giải thưởng vé số kiến thiết miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:

Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các kết quả 3 đài hôm nay của các tỉnh:

- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.

- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.

- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.

- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.

- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.

- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.

- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.

- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.

- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.

- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.

Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.

 

Cách tra cứu lấy KQXS Miền Nam:

- Nghe tường thuật trên đài AM, FM (nếu có) các tỉnh vào lúc 16h15p hàng ngày.

- Xem tường thuật xổ số qua website của chúng tôi.

- Cuối cùng, bạn có thể dò kết quả bằng cách đến đại lý hoặc qua người bán dạo vé số.

Xem lịch hôm nay

Thứ năm, Ngày 27 Tháng 01 Năm 2022

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Quảng Cáo Facebook

Quảng Cáo Google